कोण म्हणतं मराठी माणूस धंद्यात मागे आहे?
आपला स्वतःचा जाहिरात व्यवसाय
सुरु करा कमीत कमी भांडवलात.....
आजच संपर्क करा.....
ठाणे येथे देश-विदेशातील पाककृती शिका
पंजाबी, चायनीज, मोगलाई, कॉंटिनेंटल वगैरे
मायक्रोवेव्ह, तंदूर यांचा योग्य वापर शिका
३ महिन्यात सुगरण होण्याची गॅरेंटी
मराठी प्रकाशकांसाठी खास योजना
आपल्या पुस्तकाची जाहिरात मराठीसृष्टीवर
कव्हर फोटो, परिक्षणे, लेखक परिचय वगैरेसह
फक्त रु.१०००/- मध्ये.. कायमस्वरुपी
62706312power