कोण म्हणतं मराठी माणूस धंद्यात मागे आहे?
आपला स्वतःचा जाहिरातदाराचा व्यवसाय
सुरु करा कमीत कमी भांडवलात.....
आजच संपर्क करा.....
आपल्याला पत्रकार बनायचंय? चला तर मग
फक्त १००० नागरिक पत्रकारांसाठी सुवर्णसंधी
अल्प गुंतवणूकीत स्वतःचं वृत्तपत्र सुरु करा
मराठीसृष्टीचा नागरिक पत्रकार प्रकल्प
कोण म्हणतं मराठी माणूस धंद्यात मागे आहे?
आपला स्वतःचा जाहिरातदाराचा व्यवसाय
सुरु करा कमीत कमी भांडवलात.....
आजच संपर्क करा.....
62706312power