मराठी प्रकाशकांसाठी खास योजना
आपल्या पुस्तकाची जाहिरात मराठीसृष्टीवर
कव्हर फोटो, परिक्षणे, लेखक परिचय वगैरेसह
फक्त रु.१०००/- मध्ये.. कायमस्वरुपी
२ बी.एच.के.फ्लॅट भाडे तत्वावर
घोडबंदर रोड येथील स्वस्तिक रेसिडेंसी २
फुल फर्निशड फ्लॅट, ९१० स्वे.फी
Send Email to Advertiser
नागरिक पत्रकार (Citizen Journalist) बना !
फक्त १००० नागरिक पत्रकारांसाठी सुवर्णसंधी
अल्प गुंतवणूकीत स्वतःचं वृत्तपत्र सुरु करा
मराठीसृष्टीचा नागरिक पत्रकार प्रकल्प
77936541power