मराठीत संगणकावर टायपिंग आता सोप्पे !
जसे इंग्रजीत लिहितो अगदी तस्सेच लिहा
आणि संगणकावरची अक्षरे मराठीत पहा
फॉन्टफ्रीडम गमभन - एकमेव स्वस्त आणि सोपे
76571381