image not foundलग्नगाठी स्वर्गात बांधल्या जातात
पण वधू-वर पृथ्वीवरच असतात शोधले तर सापडणारच !!
ब्राह्मण स्थळांसाठी विश्वसनीय ठिकाण
81090849